Řešení a služby

Zpracování dat ve všech oblastech, práce s databázemi.

Nabízíme zpracování vašich „in house“ dat, přípravu importu do vašeho interního systému, merge databází, odstranění duplicit, tvorbu analýz a statistik, grafické a tabulkové zobrazení pomocí kontingenčních tabulek a přehledných reportů, konverze dat.
 

Nabízíme vám pomoc i ve fázi pořízení dat - vaše dotazníky vám ručně pořídíme či naskenujeme a data poskytneme ve vámi požadovaném formátu.

Databáze obchodních kontaktů - Potřebujete vytvořit databázi kontaktů pro vaši firmu na míru? Připravíme pro vás vysoce kvalitní obchodní databázi dle vašich požadavků. Jedním z nejvíce účinných prostředků, jak nalézt nové zákazníky, je správně cílená marketingová kampaň. Nechte si od nás vytvořit databázi kontaktů na přesně cílenou skupinu z různých segmentů trhu. Veškeré údaje je možné vyexportovat do nejrůznějších datových formátů. Pro detailnější infromace nás prosím kontaktujte na +420 721 933682 či lukas.pertl@datakon.eu.

Kvantitativní průzkum

CAWI (Computer Assisted Web Interview) - Ke sběru dat se využívá e-mailu nebo webových stránek cílených přímo na respondenty. V řádech dnů jsme na základě vaší poptávky schopni připravit webový dotazník, který následně zpracujeme do přehledných výstupů. Realizace výzkumu může proběhnout jak z vašich interních seznamů tak i z námi definovaného vzorku. Jsme také schopni realizovat jakoukoli část procesu jednotlivě. Výhody: rychlá metoda, rychlá korekce chyb, průběžné výsledky, nízká finanční náročnost, zahrnutí multimediálních materiálů.

CAMI (Computer Assisted Mobile Interviewing) - Mobilní průzkumy. Jedná se o on-line průzkumy, kde jsou elektronické dotazníky připravené pro mobilní verzi (mobil či tablet).

Anketní dotazování - anketní forma sběru dat pomocí vložení anketních lístků do vašeho časopisu či zaslaných poštou na databázi zadavatele.

Veřejná data - Vyhledávání informací z veřejně dostupných zdrojů a jejich následná analýza (public data mining). Na základě zadání vám provedeme rešerši informací, které potřebujete najít. Internet: globální sběrnice dat a veškerých informací, díky neustále se zvyšujícímu počtu uživatelů, kteří přidávají nová data.

Kvalitativní průzkum

Skupinové diskuze (Focus Groups) - diskuze je vedena zkušeným moderátorem, psychologem, který zjištěné údaje následně i analyzuje a interpretuje. Vedle sledování a záznamu průběhu diskuze z místnosti s jednocestným zrcadlem je možnost přenášet průběh i přes internet.

Hloubkové rozhovory (In-depth interview) - individuální hloubkový rozhovor za účelem intenzívní interakce mezi dotazovanou osobou a tazatelem. Explorace je vedena odborníkem na základě předem vytvořeného schématu.

Brainstorming - skupinová technika, v rámci níž se jednotliví respondenti snaží najít řešení určitého problému pomocí produkce co největšího množství nápadů. Tímto způsobem lze získat nové náhledy na určitou oblast a následně pak dojít k řešení daného problému. Tato metoda je vhodná obzvlášť pro expertní skupiny.

 

Ostatní služby

Vytvoření a správa firemních Facebook stránek. Díky Facebookovým stránkám můžete zvýšit zájem a kontakt s vašimi stávajícími zákazníky a také vám pomůže najít zákazníky nové – ať už vlastní aktivitou nebo formou doporučování. Hlavní náplní správy profilů a stránek je převzetí zodpovědnosti za vaši komunikaci na Facebooku, pravidelné aktualizace, aktivní komunikace s fanoušky, návrhy a vyhodnocení marketingových akcí, apod.

Elektronický direct mail – rádi vám pomůžeme s přípravou a realizací e-mail marketingu. Profesionálně zpracujeme nabídky a rozešleme je elektronickou poštou na vybrané cílové skupiny. Pro bližší informace o tomto pruduktu a kompletní ceník nás prosím kontaktujte na    directmail@datakon.eu.

Správa a optimalizace PPC kampaní - od návrhu strategie, struktury i vhodné metriky úspěšnosti propagace až po monitoring a následnou optimalizaci. (Google AdWords, Sklik)
 

Jazykové překlady – zajistíme překlady textů v jazycích AJ, FR a NJ.

 

 

Kontakt

Lukáš Pertl DAT@KON
Miranova 169/17
Praha 10
10200

+420721933682
IĆO: 02340941

Lukáš Pertl Dat@kon

Vytvořeno službou Webnode